Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden. In Drenthe bouwen we de komende jaren woningen voor Drenten, zodat zij kunnen blijven wonen in hun stad of dorp.

JA21 Drenthe wil

  • Bij woningbouw focussen op bouwen voor Drenten, zodat zij in hun eigen stad of dorp kunnen blijven wonen
  • Woningbouw in dorpen stimuleren om zo de voorzieningen op peil te houden
  • Voorrangsregeling voor eigen inwoners hanteren binnen alle dorpen en steden
  • Woningen bouwen voor jongeren en gezinnen
  • Zorgwoningen bouwen voor ouderen
  • Permanente bewoning in recreatieparken toestaan
  • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen