Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Drenthe wil

  • De N34 volledig verdubbelen
  • De Rotonde bij Gieten ombouwen naar fly-overs
  • Het vliegveld Eelde ook na 2027 met subsidie in de lucht houden als vliegschool en ontwikkelcentrum voor drones en elektrisch vliegen
  • Vliegveld Eelde onderdeel maken van de Schiphol-groep
  • Het haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van de Nedersaksenlijn steunen
  • Een dekkend busnetwerk, zodat de dorpskernen bereikbaar blijven
  • Vrijwilligersvervoer stimuleren
  • Inzetten op het beschikbaar stellen van deelauto’s in gebieden die niet ontsloten worden door het OV