Natuur, Landbouw en Platteland

JA21 koestert het platteland en de Drentse boeren. Wij verzetten ons tegen bureaucratische natuurregels die de landbouw steeds verder in het nauw brengen. Landbouw en natuur kunnen prima naast elkaar bestaan en elkaar versterken. Het afbrokkelen van de leefbaarheid in onze dorpen door het verdwijnen van voorzieningen moet een halt worden toegeroepen.

JA21 Drenthe wil

  • Natuur en landbouw in Drenthe naast elkaar laten bestaan
  • Geen extra provinciale regels bovenop Nederlandse en Europese wetgeving voor de bollenteeltsector
  • Geen wolf in Drenthe, afschot van wolven indien nodig
  • Voorzieningen in kleine dorpen zoveel mogelijk in stand houden en indien mogelijk verbeteren
  • Inzet op mobiele huisartsen en multifunctionele buurtcentra in kleine dorpen
  • Centrale rol voor boeren in natuuronderhoud, behoud van natuursubsidies voor boeren
  • Inzetten op dierenwelzijn door op te treden tegen mishandeling of slechte leefomstandigheden van vee