Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Drenthe wil

  • Geen windturbines en zonnevlaktes in Drenthe
  • Bestaande windturbines zo snel mogelijk afbreken
  • Een moderne kleine kerncentrale (SMR) bouwen in Drenthe
  • Inzetten op klimaatadaptatie; Drenthe moet zich aanpassen aan het klimaat in plaats van pogingen te doen het klimaat aan te passen
  • Geen biomassacentrales