Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Drenthe wil

  • Minder regelgeving en bureaucratie voor onze ondernemers
  • Zorgen voor glasheldere en doelmatige vestigingsvoorwaarden voor ondernemers
  • Ondernemers ondersteunen wanneer zij een actieve vraag hebben
  • Innovatie bevorderen door minder regels en wetten
  • Goed vestigingsklimaat voor bedrijven en MKB’ers
  • Start-ups waar mogelijk ondersteunen
  • Inzetten op het aantrekken van bedrijven met banen voor praktisch, technisch en theoretisch opgeleide mensen