Cultuur en Recreatie

JA21 is trots op de Drentse taal en cultuur. De provincie moet zich daarom inzetten voor steun aan Drentse gebruiken en het behoud van Drentse musea en monumenten. Paasvuren en carbidschieten zijn typisch Drentse tradities. Als provincie zorgen we ervoor dat deze tradities in stand kunnen blijven.

JA21 Drenthe wil

  • Behoud van de Drentse (streek)taal
  • Steun voor alle Drentse musea
  • Behoud van natuurparken, monumenten en noaberschap
  • Behoud van Saksische gebruiken en Saksische feesten
  • Paasvuren en carbidschieten provinciaal beschermd maken
  • Behoud van het typisch Drentse dorpenlandschap, door meer middelen en voorzieningen aan de dorpen ter beschikking te stellen
  • Provinciaal geld lokaal besteden aan Drentse kunstenaars
  • Meer evenredige verdeling van de Drentse cultuursubsidies
  • Elk jaar als provincie een dorp uitzoeken voor een Paasvuur